• Products
  Không tìm thấy sản phẩm nào.
   • Blog
    Không có bài viết blog nào.

   Koi 06

   Koi 06 - Lọ (100ml) - Hỗ trợ dưỡng Koi - Cải thiện nguồn nước - Giải phóng khí gây ô nhiễm.
   100,000

   Đặc Trị:

   Hấp thụ khí độc NH3, H2S, No2, Co2…Amoniac. Cải thiện nguồn nước. Chống sốc khi môi trường thay đổi

   Cách dùng:

   1ml / 2 khối. có tác dụng hấp thụ các khí độc nhanh chóng. Quá trình phản ứng sẽ làm mặt nước có bọt, sau sẽ hết. Đưa môi trường nước về trạng thái tốt để cá sớm ổn định.

   Sản phẩm này chưa có đánh giá

   Gửi tin nhắn
   back to top